معرفی کتاب
جستجوی سریع در مطالب مجله

سواد اطلاعاتی و یادگیری در طول زندگی

در این مقاله به طور خلاصه کتاب «سواد اطلاعاتی و یادگیری در طول زندگی؛ موضوعات سیاستگذاری، محل کار، بهداشت و کتابخانه‌های عمومی» معرفی می‌شود.

چالش‌ها و واقعیت‌ها

در این یادداشت، نگارنده به معرفی کتاب «سیاست کتابخانه‌ها و کتابداری: چالش‌ها و واقعیت‌ها» می‌پردازد.

سرباز بریتانیایی و کتابخانه‌های او

نویسنده در این کتاب به بررسی روند تأسیس و ساخت کتابخانه‌ها در قرن نوزده در ارتش بریتانیا می‌پردازد و به تأثیراتی اشاره می‌کند که این تغییر در زندگی سر...

تعامل هنرها و کتابخانه‌ها

این یادداشت به طور خلاصه کتاب «وارد کردن هنرها در کتابخانه‌ها» را معرفی می‌کند.

نهادهای یادگیری

در این یادداشت، نگارنده به معرفی کتاب «خدمات کتابخانه‌ها به زندانیان با استفاده از مدل کتابخانه‌های عمومی» می‌پردازد.

چیزی بیش از کلمات

این مقاله در پی معرفی کتاب «راهنمای فهم و آموزش درکِ خواندن» است.

آموزش خواندن به کودکان

این یادداشت کتاب «نحوه آموزش خواندن به کودکان» را معرفی و به طور خلاصه محتوای فصل‌ها را بیان می‌کند.

دوباره خواندن

در این مقاله، نگارنده به بررسی موضوعی کتاب «آموزش و پژوهش دوباره خواندن» می‌پردازد.

نقل‌قول‌های کتابداران

مؤلف این کتاب با گردآوری نزدیک به دویست نقل‌قول الهام‌بخش از کتابداران و نویسندگان مختلف تلاش کرده توصیفی راستین از وضعیت و جایگاه کتابخانه و کتابداری...

یادداشت‌های یک خواننده

آلبرتو مانگوئل در کتاب خود روایتی از یادداشت‌های یک خواننده درباره خواندن ارائه می‌کند.